Údržba germicídnych žiaričov

Pri kúpe germicídnych žiaričov PROLUX G® je častokrát opomenutá starostlivosť, pravidelný servis ako aj údržba o samotné zariadenie. O týchto aspektoch by mal používateľov informovať predajca. Starostlivosť o germicídne žiariče je absolútne jednoduchá, čo ilustrujeme v 5 jednoduchých krokoch.

Predstavíme Vám správnu údržbu na príklade kombinovaného germicídneho žiariča PROLUX G M 36W/36WA-DD, ktorý v našej prevádzke používame na dezinfekciu firemných priestorov. Kombinovaný germicídny žiarič v sebe spája dômyslené spojenie priameho a nepriameho germicidneho žiariča v jednom zariadení. Na tomto príklade predstavíme starostlivosť o žiarič zákazníkom, ktorí využívajú priame aj nepriame germicídne žiariče PROLUX G®.

Obr. 1 Kombinovaný germicídny žiarič PROLUX G® M 36W/36WA-DD

 

Krok č.1: Germicídny žiarič pred čistením odpojte z elektrickej siete
 

Starostlivosť z pohľadu zákazníka spočíva hlavne vo vonkajšom ošetrení germicídneho žiariča a odstránení prachových nánosov z jeho tela, ale hlavne mriežok a lopatiek ventilátorov. Tento úkon sa vykonáva po odpojený z elektrickej siete s použitím navlhčenej handry alebo utierky. Výnimku tvoria nástenné germicídne žiariče, ktoré sú napojené priamo do elektrickej krabice v stene, kde montáž realizoval odborne vyškolený pracovník.

 

Krok č.2: Vysajte uchytené prachové častice z lopatiek ventilátorov a mriežok

Ventilátory germicídneho žiariča PROLUX G® zabezpečujú optimálny a nútený obeh vzduchu a jeho efektívnu dezinfekciu. Za normálnych okolností sa vo vzduchu nachádzajú aj rôzne tuhé častice, ktoré sa zvyknú zachytávať na lopatkách ventilátorov. Dlhodobo zachytené prachové častice, ktoré nie sú pravidelne odstraňované, môžu v konečnom dôsledku zapríčiniť jeho rýchlejšiu degradáciu z dôvodu nerovnováhy na lopatkách ventilátora. Takáto zanedbaná starostlivosť sa môže časom prejaviť zvýšeným hlukom ventilátorov. Germicídne žiariče PROLUX G® nemajú integrované žiadne filtre na svojich mriežkach z dôvodu, že takéto filtre sa zvyknú veľmi rýchlo upchávať čím sa znižuje celkový prietok žiariča aj jeho účinnosť. Opakovanie tohto úkonu závisí od prašnosti vo Vašich priestoroch. To znamená, že pri vizuálnom nahromadení častíc prachu je vhodné ich vysať, čím predídete zbytočným problémom a výdavkom spojených s prípadným servisom.

 

Krok č.3: Mriežky germicídneho žiariča pretríte vlhkčenou handrou

Mriežky ventilátora gemricídneho žiariča pretríte vlhkčenou handrou. Na tento úkon stačí použiť bežne dostupné čistiace prostriedky. Pri tomto úkone si dajte pozor, aby nedochádzalo k zatekaniu čistiaceho prostriedku do vnútra germicídneho žiariča cez mriežky. V tomto prípade je postačujúce, ak je hadnra jemne navlhčená. Vaše dýchacie cesty a nos sa Vám poďakujú, ak prípadný usadený prach zotriete aj zo samotného tela germicídneho žiariča.

 

Krok č.4: Nezabúdajte aj na ochranné mriežky pri otvorených germicídnych žiaričoch

Trubice otvorených germicídnych žiaričov sú chránené pred rozbitím lamelami. Tie svojim tvarom zvyknú zachytávať prach. Ak teda máte vo Vašich prevádzkach otvorené germicídne žiariče, určite z času na čas vlhkou handričkou pretrite aj tieto ochranné lamely.

 

Krok č.5: Čistenie UV-C trubice lekárskym liehom

Najdôležitejšie nakoniec. Zdroje ultrafialového žiarenia si vyžadujú pravidelnú údržbu. Pri znečistení prachom alebo inými časticami, klesá ich účinnosť, a preto je dôležité tieto nečistoty z jej povrchu odstrániť. Na čistenie UV-C trubíc nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ktoré na ich povrchu zanechávajú povlak, ktorý je tak prekážkou pre samotné UV-C žiarenie. Na tento úkon odporúčame použiť lekársky lieh a kvalitnejšiu textilnú handru, ktorá nezanecháva vlákna na povrchu predmetov.

 


 

Ďalšie užitočné informácie

Výmena UV-C trubice

 

Ak nie je zabezpečené spínanie germicídneho žiariča spínacími hodinami, ktoré majú v sebe integrované počítadlo alebo vizuálno-akustickú signalizáciu dosiahnutia limitného počtu prevádzkových hodín je vhodné viesť evidenciu prevádzkových hodín. Vzhľadom na to, že v prípade germicídnych žiaričov PROLUX G® výrobca využíva elektronické predradníky s mäkkým štartom, deklarovaná životnosť UV-C trubíc je až 18 000 hodín na rozdiel od konkurenčných výrobkov, pri ktorých je potrebné vymeniť zdroj ultrafialového žiarenia už po 8000 - 9000 hodinách. Takáto evidencia o používaní germicídnych žiaričov je pomerne zriedkavá (odhliadnuc od lekárskych a laboratórnych zariadení). Tento počet sa však dá aspoň orientačne odhadnúť v prípade, že vieme kedy sme germicídny žiarič uviedli do prevádzky a denný počet hodín, počas ktorých sme germicídny žiarič mali v prevádzkovom režime. Ak takéto údaje nemáte k dispozícii je lepšie UVC-trubicu vymeniť, prípadne zvážiť kúpu nového germicídneho žiariča. UVC-trubicu je taktiež potrebné ihneď vymeniť aj v prípade, že sú na jej koncoch viditeľné čierne opálené miesta.

Výmenu UV-C trubice musí realizovať náležite vyškolený technický pracovník. V žiadnom prípade neodporúčame vymieňať zdroj UV-C žiarenia svojpomocne. Ak potrebujete vymeniť UV-C trubicu neváhajte nás kontaktovať, podľa označenia Vášho produktu veľmi rýchlo a jednoducho vieme zistiť aký typ UV-C trubice je vo Vašom zariadení použitý a radi Vám ju prídeme vymeniť alebo vybavíme zvoz Vášho produktu a po technickej prehliadke Vás budeme informovať o stave Vášho zariadenia a o nasledujúcich krokoch.

 

Nezabúdajte na pravidelné technické prehliadky

Týchto pár jednoduchých krokov Vám zaručene predĺži životnosť germicídneho žiariča. Čo však s nepriamymi germicídnymi žiaričmi a UV-C trubicami, ktoré sú umiestnené v ich vnútri? Nechajte to taktiež na nás. Po uplynutí dvojročnej záručnej lehoty odporúčame realizovať ročné technické prehliadky, kedy kompletne preveríme technický stav Vášho germicídneho žiariča, ako aj samotných UV-C zdrojov a celý prístroj zbavíme usadením a nečistôt, ktoré sa doň dostali. Týmito pravidelnými technickými prehliadkami viete dosiahnuť životnosť zariadenia až 7 rokov. Po dosiahnutí tejto deklarovanej životnosti je následne potrebné previesť generálnu opravu a výmenu opotrebovaných častí. Vzhľadom na deštrukčné účinky UV-C žiarenia je možné predpokladať, že existujúce zariadenie bude potrebné z prevádzky vyradiť a nahradiť ho novým.

Odborný servis germicídnych žiaričov

Ak potrebujete servis pre svoj germicídny žiarič, sme tu pre Vás. Vyplňte krátky servisný formulár a my Vás budeme kontaktovať.

Prejsť na servisný formulár 

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...