Často kladené otázky

Existuje niekoľko bežných otázok ohľadom germicídnych žiaričov, s ktorými sa často stretávame. Zhrnuli sme Vám ich teda do jednoduchého zoznamu, v ktorom jednoducho nájdete možno aj odpovede na Vaše otázky.

Zoznam tém:

 

Dezinfekcia UV-C žiarením
 

Q: Dokáže UV-C žiarenie zničiť aj vírus SARS CoV-2?

A: Áno, UV-C žiarenie má germicídny účinok aj na tento druh vírusu. Na základe štrukturálnej podobnosti s vírusmi SARS a MERS sú definované hodnoty dávok UV-C žiarenia potrebné na ich 90% deaktiváciu priamo výrobcami UV-C zdrojov. V súčasnosti je dostupných aj mnoho priamych a nepriamych štúdií a experimentov potvrdzujúcich tento účinok.
 

Q: Je postačujúca iba samotná dezinfekcia UV-C žiarením?

A: Nie, jedná sa o veľmi účinnú technológiu, ale vždy doplnkovú.
 

Q: Kde sa musia používať germicídne žiariče?

A: O tejto otázke pojednáva vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
 

Q: Kde je vhodné používať germicídne žiariče?

A: Germicídne žiariče odporúčame používať všade tam, kde je riziko prenosu infekčných ochorení alebo zvýšený pohyb rizikových skupín obyvateľstva. Patria sem napríklad: vzdelávacie zariadenia, detské centrá, čakárne, potravinárska výroba a potravinové prevádzky, predajne, ubytovacie zariadenia a pod.
 

Q: Prechádza UV-C žiarenie sklom?

A: Bežné sklo a ani priehľadné plastické materiály neprepúšťajú UV-C žiarenie, tvoria pre neho spoľahlivú prekážku. Toto žiarenie prechádza iba kremičitým sklom a špeciálnymi teflónovými fóliami.
 

Q: Spôsobuje UV-C žiarenie žltnutie plastov?

A: UV žiarenie je charakteristické práve tým, že rozrušuje polymerizačné väzby vytváraním karbonilov, ktoré viažu svetlo a tým vytvárajú charakteristické sfarbenie. Všeobecne platí, že čím je plast kvalitnejší, tým pomalšie starne.  Na zhnednutie plastov je však potrebná určitá dávka UV žiarenia, ktorá na daný materiál musí pôsobiť určitý čas. Tento fakt je potrebné brať do úvahy pri inštalácií germicídnych žiaričov v interiéroch, alebo pri použití v prevádzkach, kde sa využívajú obzvlášť citlivé materiály ( tenké fólie).

 

Bezpečnosť UV-C žiarenia

 

Q: Môže germicídne žiarenie spôsobiť rakovinu kože?

A: Pri správnom používaní germicídnych žiaričov nemôže dôjsť k ožiareniu. Pokiaľ by však obsluhujúci personál bol dlhodobo vystavovaný priamemu UV-C žiareniu, je jedným z dôsledkov aj rakovina kože. Prevádzkovateľ germicídnych žiaričov je teda povinný zabezpečiť, aby v žiadnom prípade nedošlo k akémukoľvek kontaktu osôb s takýmto žiarením a to ani v prípade poruchy, alebo iných nepredvídaných udalostí. 
 

Q: Ako sa vhodne chrániť pred priamym UV-C žiarením?

A: V prípade potreby sa ako ochranné prostriedky používajú okuliare s vysoko účinným UV filtrom tesne priliehajúce na tvár, pokrývka hlavy (kukla), ochranný štít, rukavice a pracovný odev tak, aby žiadna časť tela nemohla byť zasiahnutá UV-C žiarením. Ak vznikne akákoľvek potreba manipulovať s priamym zdrojom žiarenia (rozbitie, servisné úkony, porucha zariadenia), je potrebné kontaktovať odborníkov. Ak si vyberiete nás, vyplňte krátky servisný formulár.
 

Q: Je bezpečné používať germicídne žiariče?

A: Áno. Germicídne žiariče obchodnej značky PROLUX G® v režime nepriameho ožarovania sa môžu používať bez akýchkoľvek obmedzení v súlade s návodom na použitie. Ich aplikácia je aj za prítomností ľudí absolútne bezpečná. Pri práci s germicídnymi žiaričmi v režime priameho ožarovania musí byť obsluhujúci personal náležite vyškolený a poučený, aby nedošlo k nechcenému ožiareniu. Priame germicídne žiariče značky PROLUX G® sú vybavené modernými bezpečnostnými riešeniami, ako sú snímače pohybu, programovateľné diaľkové ovládanie či programovateľné spínacie hodiny.
 

Q: Je možné vstúpiť do miestnosti bezprostredne po vypnutí priamich germicídnych žiaričov?

A: Áno nakoľko dezinfekcia priestorov prebieha len počas pôsobenia UV-C žiarenia a samotné germicídne žiariče neemitujú okrem UV-C žiarenia žiadne škodlivé látky.

 

Správne používanie germicídnych žiaričov

 

Q: Ako správne a efektívne používať nepriame germicídne žiariče?

A: Nepriame germicídne žiariče je vhodné používať za prítomností ľudí a v čo najdĺhšom časovom intervale. Nepriamy germicídny žiarič je potrebné používať v uzavretom priestore a minimalizovať frekvenciu otvárania vstupných dverí alebo okien (zamedzenie prievanu). V priebehu dezinfekcie vzduchu nepriamym žiaričom je samozrejme možné vykonávať vetranie miestnosti otvorením okna, avšak odporúčame rýchle a intenzívne vetranie, nikdy nie trvalo otvorené okná počas spustenej dezinfekcie. Prievan alebo dlhodobé vetranie môžu znižovať účinnosť dezinfekcie.
 

Q: Ako dlho je potrebné žiariť germicídnymi žiaričmi v režime priameho ožarovania, aby sme zabezpečili dostatočnú dezinfekciu miestnosti?

A: Dávka alebo doba žiarenia je daná výkonom zdroja žiarenia. Pri výkone UV-C zdrojov 55W je efektívna vzdialenosť približne 6 m a potrebný čas na primeranú dezinfekciu je jedna hodina. V tomto režime dezinfekcie sú hodnoty patogénnych mikroorganizmov na úrovni blížiacej sa k sterilnému prostrediu. V prevádzkach s vysokými nárokmi na čistotu je odporúčané vykonať dve expozície UV-C žiarením. Prvú po ukončení práce na pracovisku a druhú pred začatím práce. Dezinfekciu ultrafialovým žiarením je potrebné považovať za vysoko účinnú a efektívnu, avšak stále doplnkovú.

 

Germicídne žiariče PROLUX G®

 

Q: Je pravda, že všetky rady nepriamych germicídnych žiaričov rady PROLUX G® majú prietok vzduchu 50m3/hod?

A: Áno, nepriame germicídne žiariče PROLUX G® majú rovnaký prietok vzduchu 50m3/hod. Nelíšia sa teda objemom prečerpávaného vzduchu, ale hodnotou ultrafialového žiarenia, ktoré naň pôsobí vo vnútri zariadenia. Z toho vyplýva, že jednotlivé výkonové rady germicídnych žiaričov PROLUX G® sú vhodné do prostredí s rôznymi požiadavkami na čistotu. Napríklad výkon 72 W sa používa na oddeleniach s najvyššími požiadavkami na dezinfekciu, ako sú popáleninové oddelenia, transplantačné oddelenia a oddelenia chemoterapie. 
 

Q: Má modré svetlo, ktoré je viditeľné na mriežkach uzavretých germicídnych žiaričov PROLUX G® taktiež dezinfekčný účinok?

A: Nie, modrasté svetlo viditeľné voľným okom nie je totožné s germicídnym žiarením, je to iba vedľajší- sprievodný produkt UV-C zdroja.
 

Q: Aké žiarenie je mriežkach uzavretých germicídnych žiaričov PROLUX G®?

A: Hodnota UV-C žiarenia na mriežkach uzavretých germicídnych žiaričov je nulová. Uzavreté germicídne žiariče PROLUX G® je tak možné používať za prítomností ľudí bez obmedzenia. Merací protokol o nežiaducich emisiách UV-C žiarenia k týmto typom germicídnych žiaričov Vám radi dodáme na vyžiadanie.
 

Q: Aká je životnosť germicídneho žiariča PROLUX G® ?

A: Životnosť germicídneho žiariča PROLUX G® výrobca deklaruje na 7 rokov pri pravidelnej ročnej údržbe. V závislosti od kvality prostredia môže byť tento čas premenlivý. Vzhľadom na devastačné účinky UV-C žiarenia na funkčné komponenty germicídneho žiariča je následne potrebné previesť generálnu opravu resp. zvážiť kúpu nového germicídneho žiariča PROLUX G®.
 

Q: Ako je možné, že UV-C zdroje používané v germicídnych žiaričoch PROLUX G® majú životnosť až 18 000 hodín?

A: Výrobca germicídnych žiaričov PROLUX G® garantuje, že germicídne žiariče tejto rady dosahujú uvedenú životnosť zdrojov UV-C žiarenia na základe toho, že všetky tieto UV-C zdroje sú štartované elektronickými predradníkmi s mäkkým štartom. Tento mechanizmus je tiež deklarovaný firmou PHILIPS v jej technickej dokumentácii.
 

Q: Produkujú germicídne žiariče PROLUX G® ozón?

A: Nie, germicídne žiariče PROLUX G® neprodukujú žiaden ozón.
 

Q: Akú hlučnosť vykazujú uzavreté germicídne žiariče počas svojej prevádzky?

A: Pri prevádzke nepriamych germicídnych žiaričov PROLUX G® vzniká emisia hluku na úrovni 14,8 dB čo je prakticky na úrovni počuteľnosti.

 

Starostlivosť o germicídne žiariče PROLUX G®

 

Q: Ako čistiť povrch žiaričov?

A: Povrch germicídnych žiaričov je postačujúce pretrieť vlhkou utierkou resp. neagresívnym čistiacim prostriedkom. V prípade uzavretých germicídnych žiaričov je potrebné ich povrch čistiť tak, aby nedochádzalo k zatekaniu čistiaceho prostriedku do mriežok ventilátorových otvorov. V prípade usadenia prachu na mriežkach ich zotrieme navlhčenou utierkou, alebo vysajeme vysávačom.
 

Q: Ako vyčistiť vnútro uzavretých germicídnych žiaričov PROLUX G®?

A: Túto činnosť smú vykonávať iba poučené osoby s príslušným elektrotechnickým vzdelaním alebo osoby vyškolené a osvedčené výrobcom.
 

Q: Ako čistiť zdroje UV-C žiaričov?

A: Vlhkou utierkou, nie však roztokom, ktorý po zaschnutí zanechává povlak na povrchu trubice. Odporúča sa lieh na lekárske účely.
 

Q: Kedy je potrebné vymeniť zdroj UV-C žiarenia?

A: V prípade germicídnych žiaričov PROLUX G® je potrebné vymeniť zdroj UV-C žiarenia až po dosiahnutí 18 000 prevádzkových hodín. Túto funkciu zabezpečujú programovateľné časové spínače s počítadlom prevádzkových hodín. V prípade, že Vami zakúpený produkt takúto funkciu nemá je potrebné zabezpečiť evidenciu prevádzky. V prípade akýchkoľvek pochybností je vhodné jeho účinnosť overiť meraním intenzity UV-C žiarenia.
 

Q: Ako postupovať v prípade ukončenia životnosti germicídneho žiariča PROLUX G®?

A: Germicídne žiariče sa po ukončení ich živnosti musia spracovávať ako nebezpečný odpad podľa platnej legislatívy. V prípade, ak máte zakúpený germicídny žiarič obchodnej značky PROLUX G® kontaktujte priamo výrobcu alebo jeho obchodného partnera a požiadajte o ich odber autorizovanou spoločnosťou bezplatne.

 

Q: Ako zlikvidovať nefunkčné zdroje UV-C žiarenia- trubice ?

A: Ich likvidácia spadá pod platnú legislatívu o likvidácií nebezpečného odpadu na to určenými organizáciami, alebo priamo u výrobcu.

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu
  • Marketing Používajú sa na reklamu a marketingové účely