N Á V O D
Ako vybrať germicídny žiarič?

Prevedieme vás niekoľkými krokmi vďaka ktorým si budete vedieť správne vybrať germicídny žiarič.

Nepriame germicídne žiariče

Dezinfekcia vzduchu za prítomnosti ľudí

 • Dezinfekcia vzduchu
 • Môže byť zapnutý v prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín
 • Nedezinfikuje povrchy
 • Nepotrebujete zaškolenie obsluhy
 • Nepotrebujete prevádzkový poriadok
 • Vhodné kombinovať s priamymi žiaričmi
 • Označenie WA (napr. PROLUX G M30WA)

Priame germicídne žiariče

Dezinfekcia vzduchu a povrchov bez prítomnosti ľudí

 • Dezinfekcia vzduchu a povrchov bez prítomností ľudí, zvierat a rastlín
 • Odporúčame zaškolenie obsluhy
 • Odporúčame prevádzkový poriadok
 • Vhodné kombinovať s nepriamymi žiaričmi
 • Označenie W (napr. PROLUX G M55W)

Kombinované germicídne žiariče

Dezinfekcia vzduchu a povrchov v prítomnosti aj bez prítomnosti ľudí

 • Dezinfekcia vzduchu aj povrchov
 • Nepriama časť môže byť použitá v prítomnosti ľudí
 • Priama časť môže byť použitá iba bez prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín
 • Odporúčame zaškolenie obsluhy
 • Odporúčame prevádzkový poriadok
 • Označenie WA - W (napr. PROLUX G® M30WA-36W DD)

Výber kombinovaného žiariča je prienikom podmienok priamych a nepriamych germ. žiaričov.

Ako vybrať
Nepriamy germicídny žiarič

Pre výber optimálneho nepriameho germ. žiariča odporúčame prejsť nasledujúcimi krokmi.

1. Výkon germicídneho žiariča

Funkcia, resp. účel priestoru, ktorý chcete vybaviť nepriamými germicídnymi žiaričmi má pre voľbu výkonu zásadný vplyv.

18W Odporúčame používať v prípade dezinfekcie vzduchu v osobnej zóne človeka, ako napr. kancelársky stôl, pultový predaj, výdajné okienko bez ochranného štítu alebo priehradky, v domácnostiach, či vo výťahoch. Označenie: 18WA

30W Odporúčame do väčšiny štandardných prevádzok (predajne, výdajne, školské zariadenia, šatne, detské kútiky, kancelárie, spoločenské a rokovacie miestnosti, či verejné budovy). Označenie: 30WA

36W Sú vhodné do priestorov, kde sa predpokladá pohyb ľudí s oslabenou imunitou alebo primárne chorých ľudí (lekárne, ambulancie, čakárne ambulancií, infekčné miestnosti, domovy dôchodcov, stacionáre, oddelenia dlhodobo chorých, doliečovacie zariadenia, ale aj domácnosti, ktorých členovia rodín majú oslabenú imunitu z rôznych dôvodov). Označenie: 36WA

72W Odporúčame do priestorov s primárnym výskytom chorých ľudí, ľudí s oslabenou imunitou alebo do zariadení so zvýšenými nárokmi na čistotu (infekčné oddelenia, dialyzačné strediská, popáleninové a onkologické oddelenia, ARO, JIS, LDCH a OAIM), prípadne do špecializovaných laboratórií. Označenie: 72WA
 


Je v poriadku ak si vyberiete vyšší výkon zdrojov UV-C žiarenia ako je potrebné. Pre ochranu svojho zdravia by ste spravili nadštandardný krok. Problém však vzniká v opačnom prípade, kedy je vyšší výkon UV-C zdrojov uzavretého germicídneho žiariča potrebný, ale nedodaný. Dochádzalo by k nedostatku UV-C žiarenia pre narušenie DNA mikroorganizmov, ktoré spôsobujú zdravotné problémy.

2. Počet germicídnych žiaričov

Pre veľkosť miestnosti nie je dôležitý výkon germicídneho žiariča (vyšší výkon neznamená vhodnosť pre väčší priestor). Dôležitý je prietok vzduchu a ten majú všetky nepriame germicídne žiariče PROLUX G® rovnaký - 50m3/h. Preto je dôležité zvoliť správny počet žiaričov.

Veľkosť miestnosti pri nepriamych žiaričoch

Pri nepriamych žiaričoch je jedným z kritérií veľkosť miestnosti. Je potrebné vziať do úvahy dosah žiariča, ktorý je určený výkonom ventilátorov.

 20 m2  40 m2  75 m2  100 a viac m2
 1 ks  2 ks  3 ks  každých 6 m jeden žiarič

Členitosť priestoru

Delenie miestnosti priečkou alebo prekážky v miestnosti bránia prúdeniu vzduchu. V takýchto prípadoch je vhodné umiestniť  germicídny žiarič aj do týchto oddelených častí.

Počet ľudí v priestore

Počet ľudí nachádzajúcich sa v miestnosti je tiež údaj, ktorý je potrebné zvážiť v procese určovania optimálneho počtu nepriamych germ. žiaričov.


Je potrebné vždy uvažovať o všetkých aspektoch priestoru naraz. V prípade, že máte záujem o komplexné vybavenie viacerých priestorov môžete využiť náš návrh na mieru, ktorému predchádza osobná alebo virtuálna prehliadka priestorov. Pokojne nás kontaktujte na info@primiocare.sk.

3. Prevedenie germicídnych žiaričov

Výber vhodného prevedenia nepriamych germicídnych žiaričov je úzko spätý s proporčnými charakteristikami miestnosti, ale aj so spôsobom ich používania, či preferencie.

Nástenné germicídne žiariče

Fixujú sa na stenu dvoma nerezovými skrutkami a hmoždinami. Aplikácia nástenných, nepriamych germ. žiaričov je vhodná všade tam, kde použitie mobilných germicídnych žiaričov nie je možné z dôvodu proporčných charakteristík miestnosti (zariadenie by mohlo prekážať) alebo bezpečnostných (riziko zakopnutia o stojan germicídneho žiariča). Pri aplikácií takéhoto prevedenia uzavretých germicídnych žiaričov je potrebné myslieť na realizáciu montáže.

Mobilné germicídne žiariče

Mobilné nepriame germicídne žiariče sú fixované na 5 ramennom stojane s kolieskami, pričom jedno z nich má integrovanú brzdu. Je ich vhodné používať všade tam, kde je dostatok miesta na ich umiestnenie alebo sa predpokladá ich presun z miesta na miesto. V tomto prípade nie je potrebná žiadna montáž germ. žiaričov. Označenie mobilných germicídnych žiaričov sa začína písmenom M. napr. PROLUX G® M30WA/SPH02.

Stolové germicídne žiariče

Ich výkon, efektivita a účinnosť nie je o nič menšia v porovnaní s nástennými alebo mobilnými nepriamymi germicídnymi žiaričmi aj napriek ich kompaktným rozmerom.  Tieto rozmery ich predurčujú pre umiestnenie na police alebo stoly. Výber vertikálnej alebo horizontálnej orientácie stolového zariadenia je nevyhnutný, keďže stojan je pri oboch verziách montovaný pevne a nie je možné tieto žiariče napr. pri vertikálnom prevedení postaviť horizontálne a naopak.

4. Ovládanie germicídnych žiaričov

Pri výbere vhodného kontrolno-ovládacieho príslušenstva je potrebné myslieť na praktickú stránku použitia nepriameho germicídneho žiariča.

Bez nadštandardnej výbavy

Nepriame germicídne žiariče bez nadštandardnej výbavy sa zapínajú zasunutím vidlicovej koncovky napájacieho kábla do elektrickej zásuvky. Naopak vypínajú sa vytiahnutím elektrickej zástrčky z elektrickej zásuvky. Neobsahujú žiadne vypínače.

Diaľkové ovládanie ON/OFF

Nepriamy germicídny žiarič sa uvádza do prevádzky stlačením tlačidla ON (zapnúť) a vypína po stlačení tlačidla OFF (vypnúť). Germicídny žiarič musí byť pripojený do elektrickej siete napájacím káblom s vidlicovým ukončením, ktorý je súčasťou zariadenia. Takéto jednoduché diaľkové ovládanie je dostupné iba pre nepriame stolové germicídne žiariče.

Označenie nepriamych stolových germicídnych žiaričov s jednoduchým ovládaním sa končí písmenami DO (ON/OFF), napr. PROLUX G® 36WA-DO (ON/OFF).

Programovateľné diaľkové ovládanie

Má zabudovaný displej, preto je práca s germicídnym žiaričom jednoduchá a prehľadná. Týmto príslušenstvom je možné jednoducho zapínať a vypínať germicídny žiarič stlačením tlačidiel ON (zapnúť) a OFF (vypnúť). Nespornou výhodou programovateľného diaľkového ovládania je možnosť naprogramovať zapínanie/ vypínanie germicídneho žiariča v požadovaný čas podľa potreby. Takto nastavený germicídny žiarič sa bude zapínať a vypínať každý deň sedem dni v týždni, keďže nerozlišuje víkendy.

Označenie nepriamych, stolových germicídnych žiaričov s programovateľným diaľkovým ovládaním sa končí dvojicou písmen DO, napr. PROLUX G® 18WA-DO

Programovateľné spínacie hodiny SPH02

Integrované spínacie zariadenie, ktoré sa nachádza iba pri nepriamych nástenných a mobilných germicídnych žiaričov zabezpečuje spínanie v manuálnom alebo automatickom režime na základe spínacích programov. Spínacími hodinami je možné (na rozdiel od programovateľného diaľkového ovládania) nastaviť ľubovoľné zapnutie / vypnutie germicídneho žiariča pre konkrétny deň v týždni. Pri výpadku el. energie chod spínacích hodín zaisťuje zálohovacia batéria, čím sa kontinuita naprogramovaných zopnutí nepreruší.

Ďalšie funkcie spínacích hodín SPH02:

 • počítadlo prevádzkových hodín
 • nastavenie času a ukazovateľ teploty
 • prechod na letný/zimný čas
 • nastaviteľný jas a kontrast displeja
 • režim dovolenka (na určitý dlhý čas bude žiarič vypnutý a následne pokračuje podľa nastavených programov)
 • zámok tlačidiel (zabránenie nechcenému stláčaniu)

POZOR: Pri spínacích hodinách SPH02 je nevyhnutné zvoliť správnu orientáciu už pri objednávke. Ak by ste tak neurobili a rozhodli by ste sa inštalovať žiarič v inej polohe ako je určený, mali by ste hodiny v 90° pootočení.

Označenie nepriamych germicídnych žiaričov so spínacími hodinami sa končí kódom SPH02, napr. PROLUX G® 72WA/SPH02.

5. Napájanie germicidnych žiaričov

V prípade stolových a mobilných germicídnych žiaričov je súčasťou balenia aj napájací kábel s vidlicovým ukončením o dĺžke 2,5 m pre pripojenie zariadenia do elektrickej zásuvky.

Výnimočnú kategóriu však tvoria nepriame, nástenné germicídne žiariče, ktoré sa v základnom prevedení dodávajú bez napájacieho kábla, pretože sú prednostne určené pre priame zapojenie do elektrickej siete. Ak teda nemáte realizovanú takúto predprípravu a chcete mať germicídny žiarič napojený do elektrickej siete prostredníctvom elektrickej zásuvky, vyberte si pri objednávke prevedenie s 2,5 m káblom s vidlicou.


Ak si pri objednávke nevyberiete variant s káblom s vidlicou, zašleme vám žiarič v štandardnom prevedení - bez kábla. Následná svojpomocná inštalácia vlastného kábla nie je možná bez straty záruky.

Ak by ste mali záujem o dlhší kábel, napíšte nám na info@primiocare.sk a my vám urobíme ponuku na mieru.

Ako vybrať
Priamy germicídny žiarič

Pri výbere správneho priameho germicídneho žiariča je nevyhnutné prejsť nasledujúcimi krokmi:

1. Výkon a dosah germicídneho žiariča

Keďže účinnosť UV-C žiarenia klesá so štvorcom vzdialenosti, výkon UV-C zdrojov je teda jeho rozhodujúcim parametrom vzhľadom k veľkosti priestoru, ktorý je potrebné dezinfikovať.

Dosah žiarenia podľa výkonu

 18W  36W  55W  72W
 do 2,5 m  do 5 m  do 7,5 m  do 10 m


Vyššie uvedená tabuľka uvádza efektívny dosah UV-C žiarenia, čo neznamená, že za touto hranicou už dezinfekcia neprebieha. Je podstatné podotknúť, že od tejto vzdialenosti účinnosť UV-C zdroja však exponenciálne klesá.

2. Počet germicídnych žiaričov

Pri voľbe počtu priamych germicídnych žiaričov si je potrebné uvedomiť, že účinná dezinfekcia prebieha na povrchoch a vo vzduchu, kde dochádza k expozícií UV-C žiarenia. Preto je potrebné zabezpečiť taký počet priamych germicidnych žiaričov, aby bolo zatienenie čo najnižšie.
 


V prípade, že máte záujem o komplexné vybavenie priestorov môžete využiť náš návrh na mieru, pokojne nás kontaktujte na info@primiocare.sk.

3. Prevedenie germicídnych žiaričov

Výber prevedenia priamych germicídnych žiaričov závisí od ich aplikácie.

Stropné germicídne žiariče

Stropné germicídne žiariče sa fixujú pomocou nerezovej Z-konzoly so sklonom 90° na strop miestnosti tak, aby ich vyžarovací diagram smeroval k miestu požadovanej expozície.

Nástenné germicídne žiariče

Nástenné germicídne žiariče sa fixujú pomocou nerezovej Z-konzoly so sklonom 135° na stenu miestnosti tak, aby ich vyžarovací diagram smeroval k miestu požadovanej expozície.


Označenie priamych nástenných germicídnych žiaričov sa začína písmenom K, napr. PROLUX G® K55W/SP-DO.

Mobilné germicídne žiariče

Mobilné priame germicídne žiariče sú fixované na 5 ramennom stojane s kolieskami, pričom jedno z nich má integrovanú brzdu. V tomto prípade nie je potrebná žiadna montáž germ. žiaričov, pretože pomocou koliesok je možné ich polohu ľubovoľne meniť podľa potreby..


Označenie priamych mobilných germicídnych žiaričov sa začína písmenom M, napr. PROLUX G® M55W/SP-DO.

4. Výber bezpečnostných prvkov

V prípade prevencie pred nechceným ožiarením zohrávajú rozhodujúcu úlohu snímače pohybu.

Bez snímača pohybu

Germicídne žiariče nemajú v sebe integrované žiadne snímače pohybu. V tomto prípade musí byť prevádzka ošetrená náležitými organizačno- technickými procesmi (školenie zamestnancov a obsluhujúceho personálu, externe ovládanie spínania germicídnych žiaričov mimo ich expozičný dosah, aplikácia dverových spínačov a pod.), aby bolo riziko nechceného ožiarenia minimalizované. Toto prevedenie z hľadiska bezpečnosti neodporúčame.

So snímačom pohybu

Germicídne snímače majú v sebe integrovaný snímač pohybu, ktorý zabezpečuje vypnutie priameho germicídneho žiariča v prípade zachytenia pohybu. Následne, ak snímač pohybu po dobu 5 minút nezachytí žiaden pohyb, expozícia UV-C žiarením bude pokračovať. Z bezpečnostných dôvodov toto prevedenie odporúčame.


Pre označenie priamych germicídnych žiaričov so snímačmi pohybu je typická dvojica písmen SP nasledujúca za písmenom W napr. PROLUX G® K 55W/SP-DO.

5. Výber ovládacích prvkov

V prípade priamych germicídnych žiaričov je výber vhodného kontrolno-ovládacieho príslušenstva kľúčovým atribútom pre ich funkčné a bezpečne používanie.

Bez nadštandardnej výbavy

Priame germicídne žiariče bez nadštandardnej výbavy sú prednostne určené pre priame zapojenie do elektrickej siete, kde sa predpokladá realizácia elektrických rozvodov so spínaním germicídnych žiaričov mimo ich expozičný dosah v kombinácií s ďalšími bezpečnostno- technickými riešeniami už spomenutými v časti 4.

Programovateľné diaľkové ovládanie

Má zabudovaný displej, preto je práca s germicídnym žiaričom jednoduchá a prehľadná. Týmto príslušenstvom je možné jednoducho zapínať a vypínať germicídny žiarič stlačením tlačidiel ON (zapnúť) a OFF (vypnúť). Nespornou výhodou programovateľného diaľkového ovládania je možnosť naprogramovať zapínanie/ vypínanie germicídneho žiariča v požadovaný čas podľa potreby. Takto nastavený germicídny žiarič sa bude zapínať a vypínať každý deň sedem dni v týždni, keďže nerozlišuje víkendy.

Označenie priamych germicídnych žiaričov s programovateľným diaľkovým ovládaním sa končí dvojicou písmen DO, napr. PROLUX G® 55W/SP-DO.

Integrované spínacie hodiny 30,60,90

Integrované spínacie hodiny 30, 60, 90 sú dostupné iba u priamych mobilných germicídnych žiaričov a zabezpečujú spínanie priameho germicídneho žiariča v manuálnom režime na základe spínacích programov v trvaní 30, 60 alebo 90 minút. Tieto integrované spínacie hodiny sú stále dodávané v kombinácií s dvoma snímačmi pohybu umiestnenými v prednej a zadnej časti žiariča.

Medzi ďalšie funkcie spínacích hodín 30,60,90 patrí počítadlo prevádzkových hodín s displejom.

 


Označenie priamych germicídnych žiaričov s takýmito spínacími hodinami sa končí číslicami 30,60,90, napr. PROLUX G® M72WA/SP 30,60,90.

6. Napájanie germicídnych žiaričov

V prípade priamych germicídnych žiaričov v mobilnom prevedení je súčasťou balenia aj napájací kábel s vidlicovým ukončením o dĺžke 4,5 m pre pripojenie zariadenia do elektrickej zásuvky.

Výnimočnú kategóriu však tvoria priame nástenné a stropné germicídne žiariče, ktoré sa v základnom prevedení dodávajú s napájacím káblom bez ukončenia o dĺžke 1,2 m, preto že sú prednostne určené pre priame zapojenie do elektrickej siete. Ak teda nemáte realizovanú takúto predprípravu a chcete mať germicídny žiarič napojený do elektrickej siete prostredníctvom elektrickej zásuvky, vyberte si pri objednávke napájací kábel o dĺžke 4,5 m alebo 2,5 m s vidlicový ukončením.


Ak si pri objednávke nevyberiete variant napájacieho kábla s vidlicovým ukončením, zašleme vám žiarič v štandardnom prevedení  (s 1,2 m káblom bez ukončenia). Následná svojpomocná inštalácia vlastného kábla nie je možná bez straty záruky.

Ak by ste mali záujem o dlhší kábel, napíšte nám na info@primiocare.sk a my vám urobíme ponuku na mieru.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...