Účinnosť UV-C dezinfekcie na mikroorganizmy

Ničí 99,9% všetkých baktérií a vírusov! Dnes je práve táto veta veľmi populárnou marketingovou hláškou, ktorú je jednoduché vysloviť, ale ťažšie dokázať. Pozrime sa spolu na to, prečo v prípade dezinfekcie UV-C žiarením môžeme tieto výroky považovať za pravdivé.

Marketing postavený na faktoch

Dnešná doba prináša veľmi zaujímavé obraty a posuny, nie len čo sa týka vedy a techniky, ale aj každodenného života. Človek je doslova zaplavovaný vlnami informácií, pričom najväčším problémom býva ich kvalita či neoverené zdroje. Dnes sa už po pár kliknutiach vieme dostať k ,,odborne“ ladeným vetám typu, že smrtiaci účinok až u 99,9 % baktérií je vyvolaný práve žiarením o vlnovej dĺžke 253,7 nm. Z nášho pohľadu sú to až priveľmi ladené marketingové hlášky, ktoré sa ľahko píšu, či hovoria.

Tvrdenie, že UV-C žiarenie má baktericídny účinok na živé mikroorganizmy je už dnes faktom, ktorý je potvrdený stovkami štúdií a odbornými literatúrami datovanými cca od roku 1975. Nebolo by na mieste tvrdiť, že skôr datované zdroje sa nevenovali tejto problematike. My sa však v tomto prípade opierame o odbornú literatúru zhruba  od osemdesiatych rokov minulého storočia. Je však všeobecné známe, že spektrá ultrafialového žiarenia boli objavené nemeckým fyzikom J.W. Ritterom už v  roku 1801. [1] 

UV-C žiarenie prechodom cez bunkovú membránu mikroorganizmov a zásahom DNA poškodzuje ich genetickú informáciu. Dĺžka, intenzita a kontinuita UV-C žiarenia priamo úmerne určujú jeho germicídny efekt na mikroorganizmy. Jednotlivé patogény majú rozdielnu citlivosť na UV-C žiarenie a preto je z praktického hľadiska veľmi náročné určiť presné expozičné časy UV-C žiarenia na ne. [2]
 

Účinnnosť UV-C dezinfekcie v číslach

Na základe stoviek odborných štúdií a výskumov bolo však možné vytvoriť prehľadné tabuľky (Tab. 1 a Tab. 2), ktoré popisujú čas potrebný na 90% deaktiváciu vírusov, baktérií, kvasiniek, spór, fágov, húb, prvokov a rias. Nižšie vytvorené tabuľky sú tak presvedčivým dôkazom, že UV-C žiarenie má preukázateľný germicídny účinok naozaj na širokú škálu mikroorganizmov.
 

Tabuľka dávok žiarenia potrebných na deaktiváciu 90% mikroorganizmov č. 1Tab. 1 Dávky žiarenia potrebné na 90% deaktiváciu mikroorganizmov - 1. časť
Zdroj: PHILIPS

Tabuľka dávok žiarenia potrebných na 90% deaktiváciu mikroorganizmov č. 2
Tab. 2 Dávky žiarenia potrebné na 90% deaktiváciu mikroorganizmov - 2. časť
Zdroj: PHILIPS


Ako teda prakticky chápať jednotlivé hodnoty v týchto tabuľkách? Myslíme si, že najlepším dôkazom je uviesť konkrétny príklad. V tomto prípade si naschvál nevyberieme vírus SARS CoV-2, preto že štúdiám popisujúcim germicídny účinok UV-C žiarenia na tento vírus sa budeme venovať osobitne.

 

Príklad deštrukcie DNA pomocou UV-C žiarenia

Ako príklad teda vyberieme baktériu Salmonella enteritidis (ďalej len salmonela). V praktickom slova zmysle pre 90 % deaktiváciu - usmrtenie baktérie salmonely ju potrebujeme vystaviť po dobu 44 sekúnd UV-C žiareniu o vlnovej dĺžke 253,7 nm s intenzitou 90 µW. Počas tejto doby expozície je baktéria salmonely vystavená dávke UV-C žiarenia o veľkosti 4000 µW/s/cm2. Samozrejme tak, ako pri všetkých laboratórnych štúdiách na rôznych mikroorganizmoch aj  tomto prípade je potrebné uviesť určité podmienky, za ktorých sú uvedené hodnoty platné. Prvou z týchto podmienok je, že dané expozičné časy platia vo vzdialenosti 1 m od zdroja UV-C žiarenia. To však neznamená, že germicídne žiarenie s vlnovou dĺžkou 253,7 nm je aktívne iba do vzdialenosti 1 m. Jednoducho tieto štúdie boli s najväčšou pravdepodobnosťou realizované práve za takýchto podmienok.

K tomuto faktu len uvedieme, že problematiku šírenia a efektivitu UV-C žiarenia popisujú mnohé literatúry, štúdie a klinické skúšky, ktoré máme k dispozícií vďaka samovzdelávaciu, no v neposladenom rade aj vďaka priamej technickej podpore od výrobcu germicídnych žiaričov obchodnej značky PROLUX G®, spoločnosti NEXA. Veríme, že nám široká verejnosť, nebude mať za zlé, ak si tieto informácie necháme pre našich zákazníkov, pretože práve oni si od nás kupujú okrem kvalitných germicídnych žiaričov PROLUX G® aj naše vedomosti, technické know-how spolu so zárukou ďalšej odbornej spolupráce v rámci revíznych prehliadok, výmeny UV-C zdrojov ako aj záručného a pozáručného servisu.

V rámci druhej a zároveň poslednej podmienky uvedieme, že vyššie stanovené expozičné časy platia pre UV-C žiarenie s intenzitou 90 µW. Intenzita u rôznych zdrojov UV-C žiarenia je rozličná v závislosti od ich prevedenia. Napríklad zdroje UV-C žiarenia  typu OSRAM HNS OFR 30W a PHILIPS TUV 30W LL emitujú žiarenie práve s už vyššie uvedenou intenzitou. My v PrimioCare Vám dokážeme poradiť, ktorá výkonová rada a prevedenie germicídnych žiaričov je pre Vaše podmienky optimálna a ako ich správne používať, aby ste boli maximálne chránení. V našom produktovom portfóliu germicídnych žiaričov tak ponúkame do 100 typov ich konštrukčných prevedení a niekoľko desiatok zákazníckych riešení pre špeciálne aplikácie. Do nášho produktového portfólia samozrejme patrí aj distribúcia ich náhradných dielov a spotrebného materiálu.  Počas našej existencie sme ich aplikáciou dokázali pokryť požiadavky zákazníkov z rôznych segmentov počnúc kanceláriami, učebňami cez triedy základných a materských škôl, denné miestnosti, šatne, prezliekarne, výdajne obedov, priestory DSS a samozrejme ambulancie.

 


 

Zoznam bibliografických odkazov:

[1] RICHTER, K. 2003. Das Leben des Physikers Johann Wilhelm Ritter, ISBN 978-3-7400-1191-8

[2] DUBA, S., PUKANČÍK, K., FATKULINOVÁ, M. 2019 Správa z klinického hodnotenia zdravotníckej pomôcky triedy IIa – Germicídne žiariče rady PROLUX G®

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...